Nasze usługi  :


 1. WYMIANA USZCZELEK 

2.WYMIANA USZKODZONYCH SZYB KOMINKOWYCH

3. WYMIANA   ELEMENTÓW  SZAMOTOWYCH.

4. KONTROLA SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH
5. KONTROLA CIĄGÓW KOMINOWYCH.

6. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI  FUNKCJONOWANIA  

    KOMINÓW ( bez wymagania uprawnień kominiarskich ).

7.KONTROLA DOPROWADZENIA POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ

8. USUWANIE EWENTUALNYCH ZATORÓW LUB INNYCH

    PRZYCZYN NIE FUNKCJONOWANIA DOLOTU POWIE -

    -TRZA Z ZEWNĄTRZ.

9. DOPROWADZENIE  POWIETRZA  Z  ZEWNĄTRZ

    (kominki, piece, piecyki wolno stojące i akumulacyjne).

10. PRZEGLĄD I KONSERWACJA ( kominków, pieców, pie -

      -cyków  wolno stojących, trzonów kuchennych, kominów )       

11. KONTROLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI

     TERMICZNEJ.

12. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ (kominka lub pieca). 

13. MODERNIZACJA IZOLACJI TERMICZNEJ.

14. NAPRAWA USTEREK IZOLACJI TERMICZNEJ.

15. KONTROLA SYSTEMU (dystrybucji ciepłego powietrza).

16. WYKONANIE SYSTEMU " DGP " - grawitacyjnie.

17. WYKONANIE SYSTEMU " DGP " - mechanicznie.

18. NAPRAWA SYSTEMU " DGP "

19. KONTROLA SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA KOMINOWEGO

20.KONTROLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA OBUDOWY

     ( kominka, pieca ).

21. WYKONYWANIE OBUDÓW  - " WSZYSTKICH STYLÓW " 

     ( kominki, piece, kuchnie, trzony kuchenne, grille).

22. NAPRAWY OBUDÓW KOMINKOWYCH I PIECOWYCH

23. NAPRAWY PIECÓW KAFLOWYCH I AKUMULACYJNYCH

24. NAPRAWY I WYMIANY OKŁADZIN ( kaflowych, piaskowych

      marmurowych, granitowych, klinkierowych ).

25. SERWIS POGWARANCYJNY WKŁADÓW KOMINKOWYCH

26. PRZEGLĄDY KOMINÓW  

      ( nie wymagających uprawnień kominiarskich ).

27. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY PRAC  

      WYKONANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ - doprowadzeń  

      powietrza, systemów " DGP " , instalacji wodnych wkładów

      kominkowych, wykonania obudów kominkowych i piecowych

28. INSTALACJE NASAD KOMINOWYCH.

29. INSTALACJE ELEKTRYCZNYCH WYCIĄGÓW  I WENTY -

      - LATORÓW KOMINOWYCH.

30. PORADY I STAN PRAWNY.

31. WYDAWANIE OPINII I EKSPERTYZ. 

 

         

·                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Wyświetl większą mapę